مرحله %s 1
انتخاب پکیج
مرحله %s 2
اختیارات دامنه
مرحله %s 3
پیکربندی
مرحله %s 4
تایید سفارش
مرحله %s 5
تکمیل سفارش

دسته بندی ها:

واحد پول:


Dual Processor Xeon E5 - Dual Processor Xeon E5

16 GB RAM

1000GB x 2 HDD

30TB BandwidthDual Processor Xeon E55xx or E56xx - Dual Processor Xeon E55xx or E56xx

8 GB RAM

1000GB HDD

30TB BandwidthIntel Core i3 - Intel Core i3

16 GB RAM

1000GB HDD

12TB BandwidthIntel Core i3 2130 3.40Ghz 16GB - 100 GB of Space

Unmetered Bandwidth

1 Free Domain Registration

25 cPanel Accounts

Unlimited Domains, Email Accounts, FTP Accounts,
Databases

Private NS

Dedicated IP Addressثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Intel Core i7-3770 3.40Ghz - Intel Core i7-3770 3.40Ghz

16 GB RAM

1000GB HDD

12TB BandwidthStock Servers - Assorted Servers - Assorted. You do not get to pick.

Servers deployed in certain order.
You will not get to select what type of specs you want.
512MB+ Ram

80GB+ HDXeon E3-1230 3.20GHz - Xeon E3-1230 3.20GHz

8 GB RAM

1000gb HDD

30TB BandwidthXeon E5-2620 2.0GHz - Xeon E5-2620 2.0GHz

8 GB RAM

1000GB HDD

30TB BandwidthSecure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.236.47.240) وارد شده است.